Verkeersbesluiten….

 

Bij het instellen van verkeersmaatregelen is in vrijwel de meeste gevallen een verkeersbesluit vereist.  Een goed onderbouwd verkeersbesluit voorkomt niet alleen dat eventuele bezwaarmakers de voorgenomen maatregelen kunnen tegenhouden, maar helpt ook bij de belangrijke afwegingen die vooraf moeten gaan aan de beoogde verkeersmaatregelen.

 

VerkeerNED neemt de wegbeheerder werk uit handen, door het verkeersbesluit op te stellen en zo nodig ook te adviseren bij de weerleging van bezwaren. Niet zelden is er relatief veel tijd gemoeid met het opstellen van een volledig verkeersbesluit. Tijd die de verkeerskundige veelal liever besteedt aan andere taken. Bovendien wordt het opstellen van een verkeersbesluit nogal eens ten onrechte bestempeld als een ‘saaie administratieve’ klus.

 

VerkeerNED werkt niet met een standaard programma of format, maar gaat uit van opzet waarmee de wegbeheerder gewoon is te werken. VerkeerNED stelt de verkeersbesluiten zo op, dat deze naadloos kunnen worden overgenomen in uw eigen administratie. Extern bijspringen gaat op die manier eenvoudig en probleemloos.  

 

Voor uw organisatie kan VerkeerNED de oplossing zijn om snel op afroep verkeersmaatregelen juridisch goed vast te leggen via gedegen verkeersbesluiten.

Terug....>>

Startpagina