Verkeerskundig adviesbureau

Startpagina
Verkeersveiligheid
Ontwerp
Projecten
Info
Contact

In Nederland zijn er bijna 8 miljoen personenauto’s. De auto is voor veel mensen favoriet in het dagelijks gebruik, zoals bij woon-/werkverkeer. Of voor de wekelijkse boodschappen, bezoek aan familie of vrienden en uitstapjes. De auto staat echter het merendeel van de dag stil. Voor het parkeren van de auto zijn parkeervoorzieningen nodig. Op eigen terrein, op de openbare weg of via gebouwde voorzieningen zoals parkeergarages.

 

Parkeren is meer dan alleen voorzien in de parkeervraag. Via regulering kan invloed worden uitgeoefend op het parkeergedrag en daarmee op de verblijfsduur en indirect op de verkeerscirculatie. Mobiliteit is de smeerolie van de economische samenleving en anders dan in de jaren 80 wordt parkeren meer vrij gelaten aan de (bewuste) keuze van de autobezitter en moet het gebruik van de auto zoveel als mogelijk en verantwoord worden gefaciliteerd.

 

Bij bouwplanontwikkelingen is het parkeervraagstuk ook een belangrijk onderdeel waar veelal de belanghebbenden een punt van maken in de reacties op nieuwe plannen. Het is daarom zaak om het parkeren goed af te stemmen op de omgeving in relatie tot de nieuw beoogde toevoeging van functies. Een goede parkeerbalans draagt bij aan verantwoorde keuzes en het benutten van mogelijkheden tot eventueel dubbelgebruik. Daarmee blijft niet alleen het parkeren maar ook de openbare ruimte in de juiste balans. Een te kort aan parkeervoorzieningen geeft problemen maar een overschot aan ongebruikte verharde parkeerruimte evenzo goed.

 

Parkeren is een vak apart en VerkeerNED pretendeert dan ook niet alle aspecten op dat vlak te beheersen. Parkeren in woongebieden, het uitvoeren van parkeeronderzoeken, het opstellen van parkeerbalansen zijn bekend terrein. Voor vraagstukken over betaald parkeren en exploitaties van betaald parkeervoorzieningen verwijst VerkeerNED u graag door naar relaties binnen het netwerk die daarin (veel beter) zijn gespecialiseerd.

     

Voor creatieve parkeeroplossingen op de openbare weg bent u bij VerkeerNED aan het juiste adres en hoeft het onderdeel parkeren geen struikelblok te zijn bij planontwikkeling. Dat maakt VerkeerNED ook een prima partner voor projectontwikkelaars of woningbouwcorporaties die grote(re) bouwplannen willen ontwikkelen.

 

 

 

 

Fietsparkeren
Beleidsadvisering