Verkeerskundig adviesbureau

Startpagina
Verkeersveiligheid
Parkeren
Projecten
Info
Contact

De ervaringen op het vlak van stedenbouw gecombineerd met een praktische kijk op de inrichting van de openbare ruimte, dragen bij aan realistische beheer- en maakbare ontwerpoplossingen. Maar niet zonder het denken buiten gebaande paden. Creatieve en verrassende ontwerpen zijn dan ook vaak het resultaat.

 

De ontwerpen worden bij voorkeur gemaakt in CAD. Niet in de laatste plaats vanwege de relatief maatvaste ondergrond, waar iedere wegbeheerder over beschikt. Direct in de schetsfase blijkt dan al of bepaalde keuzes haalbaar zijn. Consequenties van opties komen daardoor al meteen in beeld. Hiermee wordt voorkomen dat een ontwerp oplossing – op papier – nog wel haalbaar lijkt, maar dit uiteindelijk weinig realistisch blijkt te zijn.

 

Uiteraard mag u verwachten dat bij het maken van de ontwerpen gangbare uitgangspunten zoals bijvoorbeeld de aanbevelingen voor de inrichting van de openbare weg volgens het CROW worden toegepast. Wanneer afwijkingen nodig blijken in het belang van de haalbaarheid van een ontwerpoplossing zal VerkeerNED deze zorgvuldig afwegen en de voor- en nadelen ervan benoemen. Na overleg met de opdrachtgever wordt bepaald of een meer pragmatische insteek voldoende verantwoord en gewenst, wanneer de omstandigheden in specifieke situaties daarom vragen.

 

De ontwerpvaardigheden van VerkeerNED zijn vooral gericht op situaties binnen de bebouwde kom. Met alle type wegen en bijkomende voorzieningen en maatregelen is VerkeerNED bekend. In het verleden zijn er door VerkeerNED tal van ontwerpen gemaakt voor de inrichting van verblijfsgebieden en reconstructies van gebiedsontsluitingswegen. Van parkeeroplossingen tot rotondes en snelheid beperkende maatregelen. De erftoegangswegen buiten de bebouwde kom behoren eveneens tot het terrein waarop VerkeerNED zich begeeft als het gaat om het bedenken en uitwerken van ontwerpoplossingen.

 

Uitgezonderd autosnelwegen heeft VerkeerNED alle kennis in huis om voor nagenoeg iedere wegbeheerder een rol te kunnen spelen in het ontwerpproces.

 

Beleidsadvisering