Verkeerskundig adviesbureau

Startpagina
Verkeersveiligheid
Ontwerp
Parkeren
Projecten
Info
Contact

Verkeer is een onderwerp waarover vrijwel iedereen wel een mening heeft. Niet zo vreemd wanneer je dagelijks op weg bent naar school, werk of op bezoek gaat. Jong en oud neemt deel aan het verkeer en heeft zo zijn/haar eigen ervaringen. Verkeer is dan ook een belangrijk onderdeel van ons leven. Of we er nu zelf aan deelnemen of dat we ermee worden geconfronteerd wanneer het langs onze woning rijdt. Geen wonder dat wel eens wordt gesteld dat Nederland 16 miljoen ‘verkeersdeskundigen’ telt.

 

De wegbeheerder is verantwoordelijk voor de inrichting en het beheer van de wegen. Dit moet veilig en goed gebeuren. Keuzes over de wijze waarop de wegen worden vormgegeven of welke functie ze krijgen is bepalend voor het goed en veilig functioneren ervan, maar ook van invloed op de verkeersbeleving en het woongenot. De verantwoordelijk wegbeheerder moet dus verstandige keuzes kunnen maken en het beleid afstemmen op functionaliteit, kwaliteit en leefbaarheid.

 

Het gemeentelijk verkeersbeleid is een goede basis om te sturen op ontwikkelingen. Verkeer grijpt in op veel aspecten van de inrichting en beleving van de openbare ruimte. Het verkeersbeleid draagt daarmee - zichtbaar en onzichtbaar - bij aan het functioneren van die leef-/woonomgeving. Goed verkeersbeleid zorgt voor de juiste balans tussen algemene (landelijke/regionale) uitgangspunten en de lokale praktijk. Gemeentelijk verkeersbeleid blijft altijd maatwerk.

 

VerkeerNED probeert in de (beleids)advisering dit te ondervangen door net even verder te kijken dan alleen de uitgangspunten en doelstellingen.  In combinatie met het advies geeft VerkeerNED ook aan hoe de geformuleerde doelen kunnen worden uitgevoerd. Afhankelijk van het onderwerp kan dit  bijvoorbeeld een schetsontwerp of een stappenplan zijn. Zo gaat een advies ‘spreken’ en krijgt u een concreet beeld van waartoe het advies  kan leiden.

 

Een advies is volgens VerkeerNED pas echt waardevol wanneer dat is toegesneden op de praktische situaties en rekening houdt met (nagenoeg) alle relevante aspecten, die een omgeving of situatie zo eigen maken. Daarom bezoekt VerkeerNED altijd de projectlocaties, om een juiste voorstelling van zaken te kunnen maken.

 

De realistische kijk op de verkeerswereld betekent niet dat VerkeerNED niet buiten de reguliere oplossingsrichtingen om durft te denken. In aanloop naar het eindadvies worden alle relevante opties opengehouden en overlegt VerkeerNED met u welke oplossing voor uw situatie de beste is.  

 

Verkeersbesluiten