Startpagina

Second opinion....

 

Er zijn verschillende mogelijkheden om een ontwerp te laten toetsen. Wanneer een verkeersveiligheidsaudit daarvoor minder geschikt lijkt, is een second opinion een goed alternatief om tijdens het ontwerpproces tijdig verbeteringen of aanscherpingen door te voeren. In tegenstelling tot de oorspronkelijk bedoelde wijze van het afnemen van audits, hoeft een second opinion niet beperkt te blijven tot ‘slechts’ het vaststellen en benoemen van minder gelukkige ontwerpkeuzes.

 

Indien gewenst kan bij de second opinion tevens advies worden gegeven op welke wijze betere oplossingsrichtingen denkbaar zijn. Waar bij de verkeersveiligheidsaudit altijd een rapport wordt opgesteld en een formele procedurele status heeft, kan bij de second opinion worden gekozen voor andere vormen. Dit kan van ‘aantekeningen op een ontwerptekening’ tot een uitgebreider advies op een enkel A4-tje. Daarmee is het mogelijk om tegen geringe kosten – passend binnen elk projectbudget - met een frisse onafhankelijke deskundige blik naar een ontwerp te laten kijken.

 

De second opinion kan op elk gewenst moment van het ontwerpstadium worden uitgevoerd en afhankelijk van de keuze binnen een kort tijdsbestek worden uitgevoerd. Daarmee krijgt een opdrachtgever snel inzicht in mogelijke tekortkomingen van een ontwerp en kunnen aan de hand van het advies minder gelukkige keuzes tijdig worden voorkomen.

 

 

Vanzelfsprekend hoeft het bij een second opinion niet alleen om fouten te gaan, maar kan het bijvoorbeeld ook helpen bij het maken van een keuze tussen enkele ontwerpvarianten.

 

Bij het toetsen van ontwerpen houdt VerkeerNED rekening met praktische onmogelijkheden. VerkeerNED gaat dan ook niet voorbij aan de relevante omstandigheden die mede bepalend zijn voor de ontwerpmogelijkheden. De aanbevelingen die worden gedaan zijn daardoor realistisch en pragmatisch binnen de verantwoorde kaders.

 

De ervaring van VerkeerNED staat garant voor zorgvuldige afwegingen en direct toepasbare praktisch bruikbare adviezen.  

 

Verkeersveiligheidsaudit

Terug....>>